روز گذشته مصاحبه ویدیویی حمیدرضا عارف، فرزند محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید مجلس دهم و کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 واکنش‌های زیادی در فضای مجازی برانگیخت و صحبت‌های تقطیع شده‌ی وی در مورد تحصیلات دانشگاهی و تاثیر ژنتیک بر روند تحصیلی حاشیه‌ساز شد. او در برنامه خیلی محرمانه سایت ویدیوگرام درباره مسائل مختلف از جمله فعالیت های خودش و پدرش توضیحاتی ارائه کرد که خواندن متن کامل صحبت‌هایش خالی از لطف نیست.